Succesvol ondernemen kun je leren

Succesvol ondernemen

Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag het tweede artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

In het eerste artikel ging het over vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap. Eigenlijk zouden deze niet mogen bestaan. Maar helaas is de zakelijke dienstverlening sinds jaar en dag erg versnipperd. Vooral het belang van een geïntegreerde aanpak is onderbelicht en wellicht ook onderschat. Jammer, want dat is toch echt onmisbaar voor succesvol ondernemerschap: succesvol ondernemen kun je wel degelijk leren.

Grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Je bent namelijk succesvol als je erin slaagt om je ondernemersambitie om te zetten in resultaat. Dus moet je zorgen dat je grip hebt op het realiseren van deze ambitie. Hiermee hebben we meteen ook het ultieme houvast om vorm te geven aan MKB governance in de praktijk. We verduidelijken een en ander via de misvattingen uit het eerste artikel.

Want succesvol ondernemen kan niet zonder duidelijke doelen. Je ondernemersambitie als basis voor focus in je gehele organisatie. Keuzes maken dus. Deze vastleggen in een duidelijke strategie. én eraan vasthouden in de bedrijfsvoering. Verwachtingen managen richting het team van medewerkers. Zorgen voor inzicht in de geleverde prestaties via overzichtelijke en betrouwbare rapportages. Zodat je weet of je op koers ligt om je doelen te bereiken. En zonodig kunt bijsturen.

Praktisch instrument voor betere prestaties

Veel ingewikkelder dan het voorgaande is goed bestuur in de basis eigenlijk niet. Maar toch blijkt dat het ontbreken van een praktisch instrument zorgt voor een moeizame uitvoering. Een instrument dat als houvast kan dienen om hier op permanente basis invulling aan te geven binnen je bedrijf. Met de juiste kennis & vaardigheden als ondersteuning voor je bedrijfsvoering. én de mogelijkheid om visie (“waar wil je heen met je bedrijf”) & aanpak (“welke route ga je volgen”) op overzichtelijke wijze vast te leggen. En deze aan te passen wanneer daar aanleiding voor is. Als een soort dynamisch ondernemingsplan.

Er is daarom al jaren sprake van een latente behoefte waarvoor nooit een passende oplossing is uitgewerkt. Er wordt in de markt wel gesproken over MKB governance. Maar dit blijft vooral hangen in de onderzoekende sfeer. En daar zijn ondernemers nog altijd niet mee geholpen.

Geïntegreerde management aanpak

Gelukkig kun je, gebaseerd op kennis en ervaring vanuit o.a. bestaande management modellen voor het grootbedrijf, een heel eind komen. Via het internet kun je vervolgens zorgen dat een professionele aanpak, op toegankelijke wijze beschikbaar is. én ook nog betaalbaar voor het MKB. Een oplossing dus via een webapplicatie met daarin een geïntegreerde management aanpak als houvast voor je bedrijf. Om beter te worden als ondernemer, team en organisatie. Zodat je je doelen bereikt en uiteindelijk ook je ondernemersambitie realiseert. Learning by doing als praktische invulling van MKB governance dus!

Bron: RouteICR.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *