NOW-regeling kan leiden tot onnodige ontslagen

NOW-regeling kan leiden tot onnodige ontslagen

Volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland dreigt de nieuwe regeling voor werktijdverkorting in een aantal gevallen zijn doel voorbij te schieten. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kan zelfs leiden tot onnodige ontslagen. Voorzitter Doekle Terpstra vindt dat de regeling ook zou moeten gelden voor afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Hij zal daarop aandringen bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onnodig ontslag voorkomen

Doekle Terpstra: ‘Ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen kunnen te kampen hebben met zware omzetverliezen. Zij moeten dan als bedrijfsonderdeel aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting. Gebeurt dat niet, dan moeten bedrijven straks mensen ontslaan terwijl dat niet nodig is. Dat is het laatste waar we nu op zitten te wachten. Na deze crisis hebben we onze technische vakmensen weer hard nodig. Denk alleen al aan de energietransitie.’

Steun van VNO-NCW en andere branches

Met de huidige regeling kunnen bedrijven alleen werktijdverkorting aanvragen als zij op concernniveau minimaal 20% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Het gemiddelde omzetverlies van de diverse bedrijfsonderdelen is dus het uitgangspunt. Als het aan Techniek Nederland ligt, komen bedrijfsonderdelen (met of zonder aansluitnummer) met een omzetverlies van minimaal 20% zelfstandig in aanmerking voor de NOW-regeling. Andere brancheorganisaties én VNO-NCW ondersteunen de oproep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *