Faillissementen 2020: verdere verslechtering in Nederland

faillisementen 2020

In West-Europa krijgt Nederland het qua faillissementen het zwaarst te verduren in 2020 (samen met Ierland en Denemarken). Kredietverzekeraar Euler Hermes plaatst ons land in de categorie ‘sterke verslechtering’. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Global Insolvency Outlook 2020 van Euler Hermes. De grootste kredietverzekeraar ter wereld verwacht dat het aantal faillissementen mondiaal gezien stijgt met +6% in 2020. Dat is iets slechter dan dat Euler Hermes eerder voorspelde. Vorig jaar bedroeg de stijging van de faillissementen wereldwijd +9%.

“Overall doen we het economisch gezien relatief goed, maar tegelijkertijd zijn we als exportland bovengemiddeld gevoelig voor wereldwijde onzekerheden.”

De stijgende trend van het aantal faillissementen zet zich nadrukkelijk voort. Azië leidt de dans met een toename van +8% (China: +10%, India +11%). Wat opvalt is dat West-Europa het relatief goed doet: slechts +1,7%. Des te opvallender is het dat Euler Hermes juist Nederland aanwijst als een van de zorgenkinderen. Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland: “Voor ons land gaan we uit van een toename van het aantal faillissementen met +5%. Overall doen we het economisch gezien relatief goed, maar tegelijkertijd zijn we als exportland bovengemiddeld gevoelig voor wereldwijde onzekerheden.”

De uitkomst over 2019 werd gekenmerkt door 2 sleutelfactoren. Het lagere tempo van de economische groei en het hogere niveau van onzekerheid als gevolg van politieke onrust en handelsdisputen. Bedrijven zagen niet alleen een lagere vraag, maar ook zwakkere handel in goederen en waarde. Met als gevolg lagere productie en toegenomen prijsconcurrentie. Preventieve voorraden (brexit) en overproductie (automotive) komen vaker voor. Tevens was in een aantal landen sprake van de invoering van nieuwe insolventieprocedures die het aantal faillissementen verhoogde.

“De wegzakkende economische groei is een sluimerend proces waardoor bedrijven gemakkelijk in een neerwaartse spiraal kunnen terechtkomen.”

Toemen maakt zich vooral zorgen om bedrijven met hoge vaste kosten, bedrijven met hoge voorraden en bedrijven die veel werkkapitaal nodig hebben. “Voor hen is het extra moeilijk om te dealen met een teruglopende vraag, hardere prijsconcurrentie en toename van (productie)kosten, zoals hogere lonen. De wegzakkende economische groei is een sluimerend proces waardoor bedrijven gemakkelijk in een neerwaartse spiraal kunnen terechtkomen.”

Tegelijkertijd verwacht Euler Hermes dat de monetaire politiek vooralsnog steun blijft geven voor schuldfinanciering op de korte termijn. Dat zal in 2020 de stijging van faillissementen beperken. “Maar liquiditeitsperikelen op de middellange termijn worden er niet mee opgelost, integendeel.”

Grote faillissementen

Toemen beaamt dat de groei van de faillissementen in West-Europa naar verwachting beperkt blijft, maar tegelijkertijd is volgens hem de kans op grote faillissementen juist hier het grootst. “De impact daarvan is heftig. Het raakt vaak forse delen van ketens. Als we kijken naar faillissementen van grote bedrijven met een omzet boven de €50 miljoen, dan nam West-Europa vorig jaar veruit het grootste deel voor zijn rekening. Bijna dubbel zoveel als de regio’s die op de 2e en 3e plaats staan, namelijk Azië en Noord-Amerika. Retail, de bouw en metaal zijn daarbij de meest kwetsbare sectoren.”

Duitsland en VK

Euler Hermes verwacht dat de faillissementen in Duitsland dit jaar toenemen met +3% . Toemen: “Er zijn vooral zorgen rondom de industriële sector (maakbedrijven) en met name de toeleveringsketen van de auto-industrie.” Ook voor het Verenigd Koninkrijk wordt een stijging voorzien van +3%. “Omdat de verkiezingen een deel van de onzekerheid hebben weggenomen, is er voor de korte termijn ruimte voor een economische opleving. Daar staat tegenover dat prijzen zullen dalen om van de te hoge voorraden die zijn ontstaan af te komen. Voor een exportland als Nederland met als belangrijkste handelspartners VK en Duitsland is de huidige problematiek ten Oosten en Westen van ons land geen neutraal gegeven!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *