BOVAG vraagt minister aanpassing NOW-regels voor complexe bedrijven

BOVAG logo

BOVAG heeft minister Koolmees via een brief gevraagd de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te passen. Met name grotere bedrijven met diverse bedrijfsactiviteiten, zoals autodealerholdings, dreigen door hun structuur buiten de boot te vallen, met als gevolg een fors verlies van banen. Ook seizoensgebonden ondernemers, zoals caravanbedrijven, past de huidige regeling niet.

Om ondernemingen in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in loonkosten is een verwacht omzetverlies van minimaal 20% vereist in de fiscale eenheid. Maar dat past name grotere dealerbedrijven niet, waardoor zij achter het net dreigen te vissen. Dat zijn complexe organisaties door het brede aanbod van los van elkaar staande mobiliteitsactiviteiten als verkoop , onderhoud, lease, schadeherstel, verhuur en zelfs verkoop fietsen etcetera.

“De verschillende deelactiviteiten, in de regel verdeeld over werkmaatschappijen of divisies, kennen alle een ander tijdsverloop- en patroon van omzetdaling en een andere bezetting van werknemers. Hierdoor duurt het voor deze bedrijven lang voordat bij alle activiteiten de (sowieso) forse omzetdaling is ingezet en goed bepaalbaar is, soms pas dit najaar of zelfs later”, zo schrijft BOVAG aan de minister.

“De wrange situatie is dus mogelijk dat een omzetdaling op het niveau van werkorganisaties groot genoeg is om dit onderdeel te moeten beëindigen, terwijl beroep op de NOW niet mogelijk is omdat het op het niveau van ‘fiscale eenheid’ nog niet tot 20% omzetdaling leidt.”

De NOW regeling is ook niet werkbaar voor bedrijven in de seizoensgebonden sector zoals camper- en caravanverkoop. Zoals de regeling nu is ingericht, wordt voor het bepalen van omzetverlies een vergelijking gemaakt met de gemiddelde omzet over het gehele vorige jaar. Bij bedrijven die sterk afhankelijk zijn van seizoensinvloeden geeft dat een vertekend en onjuist beeld van de daadwerkelijke situatie.

Daarom wil BOVAG:
1. NOW-aanvragen voor juridische entiteiten of divisiestructuur mogelijk maken.
2. NOW-aanvragen later kunnen doen.
3. Rekening houden met seizoensgebonden activiteiten.

BOVAG-voorzitter Han ten Broeke: “Als dit soort bedrijven, zoals bijvoorbeeld autodealerholdings, moeten wachten tot de gemiddelde omzetdaling op het niveau van fiscale eenheid meer dan 20% is, dan kan het voor veel activiteiten of zelfs voor de gehele onderneming al te laat zijn. Veel bedrijven uit de achterban van BOVAG komen nu hooguit voor een zeer beperkte tegemoetkoming in aanmerking of zelfs helemaal niet. Waardoor harde ingrepen als ontslag noodzakelijk zijn. Terwijl dat te voorkomen is, door aanvragen voor juridische entiteiten of divisiestructuur mogelijk maken.”

De achterban van Bouwend Nederland heeft met dezelfde problematiek te maken, en vanuit deze branche klinkt een vergelijkbare oproep om de NOW-regels langs geschetste lijnen aan te passen. Ook MKB Nederland ondersteunt de oproep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.