Anoniem solliciteren voor gelijke kansen op arbeidsmarkt

anoniem solliciteren

Vacatureplatform TalentZ.nl maakt het vanaf nu mogelijk om anoniem te solliciteren. Kandidaten worden door werkgevers voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd om wat ze kúnnen en niet om wie ze zijn. Niet huidskleur, leeftijd of geslacht, maar talent moet de bepalende factor zijn, zegt Martijn Apeldoorn van TalentZ.nl. Hij ziet anoniem solliciteren als een belangrijk middel in de strijd tegen ongelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Martijn Apeldoorn liep al een tijd rond met het idee om werkgevers en werkzoekenden op basis van anonieme sollicitaties aan elkaar te koppelen: ‘In onze aanpak staat het begrip werkgeluk centraal. We willen dat mensen primair op basis van hun talent voor een kennismakingsgesprek worden uitgenodigd. Leeftijd, geslacht of huidskleur zijn wat ons betreft irrelevant voor het vinden van de juiste match. Daarom speelden we al langer met het idee om anoniem solliciteren bij het grote publiek onder de aandacht te brengen en dat mogelijk te maken via ons vacatureplatform. Zo leveren we een bijdrage aan het minimaliseren van ongelijkheid op de arbeidsmarkt.’

Bij het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kijkt TalentZ.nl primair naar aspecten als competenties, vaardigheden, talenten en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze mede via assessment verkregen informatie laat het vacatureplatform – uitgedrukt in een matchingspercentage – zien of en zo ja hóe bedrijven en werkzoekenden bij elkaar passen. In korte tijd hebben zich bij het platform duizenden kandidaten aangemeld. Er wordt gerekend op een aanhoudende groei, vooral nu er voortaan anoniem kan worden gesolliciteerd.

Het aantal werkgevers dat er voor kiest om personeel primair op basis van talent te werven neemt toe. Martijn Apeldoorn: ‘Steeds meer mensen raken ervan doordrongen dat we gezamenlijk écht iets moeten doen aan ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. We hopen dat veel werkgevers het goede voorbeeld willen geven door bij het vervullen van vacatures anoniem solliciteren mogelijk te maken. Volgens ons is dit hét moment voor TalentZ.nl om van toegevoegde waarde te zijn. We trappen af met een grote landelijke campagne die duidelijk maakt waarom anoniem solliciteren voor iedereen het beste is.’

Voor TalentZ.nl staan de begrippen vrijheid en eenvoud centraal. Niks móet, alles kán. Dit betekent dat werkgevers en werkzoekenden ook de mogelijkheid wordt geboden om openbaar te solliciteren. Maar ook in dat geval komt de match tot stand op basis van talent, met gebruikmaking van het gehele profiel. Werkgevers kunnen dus zelf bepalen hoe zij voor een kennismakingsgesprek de beste personen aan tafel denken te krijgen. De ene keer kan het een anonieme sollicitant zijn, de ander keer niet. TalentZ.nl schat in dat anoniem solliciteren voor de meeste functies de beste kandidaten oplevert.

TalentZ.nl begon bijna twee jaar geleden als stagewebsite – ontwikkeld door de Alkmaarse webapplicatie-ontwikkelaar Create – en richtte zich destijds succesvol op alleen Noord-Holland. Mede dankzij een sterke wil om de arbeidsmarkt beter en eerlijk te maken en een geslaagde investeringsronde die 1,2 miljoen euro opleverde is TalentZ.nl recent uitgebouwd tot een landelijk opererend vacatureplatform.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *